Indiska läkare ifrågasätter forskningsrapport om födelsekontroll

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

11 januari 2006

Indien – En ledande läkarorganistation i Indien ifrågasätter den indisk-kanadensiska forskningsrapport som hävdat att tio miljoner kvinnofoster gått förlorade i Indien under de två senaste decennierna, uppger BBC News.

Forskare i Indien och Kanada skrev i en artikel i tidningen Lancet att fosterdiagnostik och aborter gör att en halv miljon flickor väljs bort årligen.

Men Indian Medical Association menar att könsselektion visserligen varit vanligt tidigare men inte längre förekommer sedan Indiens högsta domstol instiftat stränga lagar mot företeelsen 2001.

Regeringen i Dehli har inte kommenterat rapporten.

Tidigare artiklar[redigera]


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]