Katastrofkommissionen kritiserar regeringen

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Katastrofen i Indiska oceanen 2004.

1 december 2005

Stockholm

Katastrofkommissionen riktar vid en presskonferens under dess ordförande, hovrättspresident Johan Hirschfeldt, skarp kritik mot regeringen, regeringskansliet och svenska myndigheter för insatserna under Tsunamikatastrofen i december 2004.

Naturkatastrofen krävde mer än 500 svenska liv, och myndigheternas agerande efter katastrofen har sedan dess fått mycket kritik. I samband med presskonferensen offentliggjorde kommissionen sin rapport som överlämnades till finansminister Per Nuder på torsdagsmorgonen. Kritiken är den tyngsta mot en sittande regering i modern tid enligt professor Sören Holmberg, och riktar sig mot statsminister Göran Persson och andra i ledande ställning i regeringen.

Katastrofkommissionen och dess betänkande[redigera]

Katastrofkommissionen tillsattes i januari i år för att utreda de svenska insatserna under Tsunamikatastrofen. Enligt direktivet har kommissionen till uppgift att utvärdera regeringens, riksdagens, myndigheters, och regeringskansliets insatser under tsunamikatastrofen i form av en medborgarkommission. Kommissionen har även till uppgift att lämna förslag på hur statens krishantering kan förbättras.

Idag lade kommissionen fram sin rapport, Sverige och tsunamin - granskning och förslag (SOU 2005:104), där hård kritik framfördes mot hur regeringen klarat av katastrofen. Ytterst lägger kommissionen ansvaret på statsminister Göran Persson, men även kabinettsekreterare Hans Dahlgren, utrikesminister Leila Freivalds, och vårdminister Ylva Johansson fick mottaga kritik. Utrikesdepartementet har enligt kommissionen informationsproblem, organisationen, ledningen och ansvarsområden är otydliga, krishanteringen bristande och jourberedskapen likaså. Utrikesdepartementet hade vidare enligt kommissionen inte byggt upp sina sina konsulära beredskap tillräckligt.

Andra ansvariga enheter på regeringskansliet, statsrådsberedningen och Socialdepartementet, brast i deras beredskap. Sjukvårdsinsatserna borde ha varit mer aktiva, och bristerna innebar enligt kommissionen ökat lidande för de drabbade. Att avgöra huruvida någon avlidit till följd av bristerna i den svenska krisberedskapen kunde inte kommissionen, men kunde inte utesluta det.

Kommissionen föreslog att statsrådsberedningen ska inrätta en krisenhet med särskilda befogenheter, men menar att den av regeringen denna vecka föreslagna krisenhet inte räcker.

Reaktioner på katastrofkommissionens kritik[redigera]

Kritik i pressen och av oppositionen[redigera]

Katastrofkommissionens kritik läckte ut till svenska dagstidningar flera veckor innan rapporten offentliggjordes. När kommissionen offentliggjorde kritiken idag väckte den ändå starka känslor. Göran Eriksson, politisk kommentator vid den oberoende moderata Svenska Dagbladet, säger att kritiken var hårdare än väntat, och unik så till vida att den pekar ut personer, allt från statsministern till tjänstemän, som får "stå med skammen". Han anser på torsdagen att det är för tidigt att avgöra vad kritiken kommer att få för följder för personerna i fråga.

Barbro Hedvall, ledarskribent vid den oberoende liberala Dagens Nyheter, skriver att ingen statsminister fått så skarp kritik och kräver en förklaring av Göran Persson. Kommissionens rapport bör enligt Hedvall rimligen få politiska konsekvenser.

Ingen regering har kritiserats så tungt i modern tid, menar professorn i statsvetenskap, Sören Holmberg.

Fredrik Reinfeldt anser att kommissionens rapport "är ett tidsdokument som sammanfattar åratal av missgrepp och misslyckat ledarskap. Varje anständig reaktion borde vara att han [Göran Persson] och många andra ansvariga lämnar och avgår".

Regeringens reaktion[redigera]

Utrikesminister Laila Freivalds gav med anledning av kommissionens rapport ett uttalande i Sveriges Radio, där hon konstaterade att de inte klarade krisen och säger att hon inte är förvånad över kritiken. Kabinettsekreterare Hans Dahlgren säger till samma källa att han tar åt sig av kritiken, och önskar att kabinettsekreterarens ansvar i dylika situationer utreds med anledning av detta.

Statsminister Göran Persson har på torsdagen bett om ursäkt inför riksdagens kammare på sina egna och hela regeringens vägnar för misstagen. I en presskonferens säger Göran Persson att han tar på sig ansvaret, med vilket han menar att han tänker sitta kvar som statsminister, inte tänker avskeda någon, och ska rätta till felaktigheter.

2 december[redigera]

Katastrofkommissionen gav regeringen den värsta kritiken en svensk regering någonsin fått motta, men statsminister Göran Persson tänker inte låta det få några politiska konsekvens: "Att det skulle lindra nöden för någon enskild individ att ge någon sparken, det har jag svårt att tro på". Han tar själv på sig ansvaret för att åtgärda befintliga brister. I januari la han dock skulden på en tjänsteman på UD, vilket han själv på torsdagskvällen sa aldrig hade inträffat.

Katastrofkommissionen har tidigare sagt att regeringens förslag på ny krisenhet inte räcker och har istället föreslagit att en krisenhet ska upprättas på UD. Utrikesminister Laila Freivalds menade att hon deltagit i arbetet med att analysera situationen och att man redan fattat beslut om förändringar på UD. Sjukvårdminister Ylva Johansson, som säger sig ha tagit allvarligt på kritiken som riktats mot henne, tar på sig ansvaret för att ingen organisation funnits för att undsätta svenskar utanför Sverige.

Från borgerligt håll har kommentarer antytt att man vill se konsekvenser av kommissionens rapport. Man har diskuterat en misstroendeförklaring men enligt moderaternas partledare är någon sådan inte aktuell. Folkpartiets Carl B Hamilton sa dock i en kommentar att kommissionens rapport, om något, är anledning till en misstroendeförklaring.

Kommissionens Bo Pellnäs beskrev Sverige som oskuldsfullt och tyckte att redan Estonaikatastrofen borde ha ha förberett Sverige för större kriser, "men vi lever forfarande i något slags lugn värld, där inget ont kan drabba oss på något sätt. Framför allt inte en annandag."

Centerpartiets Eskil Erlandsson säger till DN att det är de borgerliga partiernas plikt att begära en misstroenderöstning, för att inte bli "en del av underlåtelsesynderna". Han får sällskap av flera borgerliga riksdagspolitiker. Erlandsson vill dock ge statsministern respit fram till riksdagens juluppehåll.

DN:s Henrik Brors skriver på fredags eftermidagen att varken statsminister Göran Persson eller utrikesminister Laila Freivalds tog del av de svenska nyhetsändningar under annandagen med uppgifter om 10 000-tals drabbade svenska turister i Thailand. Katastrofens omfattning fick han först klart för sig följande dag då han anlände till regeringskansliet.

Tidigare nyheter[redigera]

Läs mer[redigera]

Referenser[redigera]

Externa länkar[redigera]