Klimatförändringar bidrar till spridning av malaria

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
21 mars 2006 kl.08.47 (UTC)
Östafrika - Klimatförändringar kan delvis förklara spridning av malaria i Östafrika visar ny studie.

Klimatförändringar har under de senaste 50 år gjort att temperaturen höjts en halvgrad i Östafrikas högland. Enligt den nya studien som presenterades Proceedings of the National Academy of Science har denna temperaturskillnad lett till en fördubbling av förekomsten av moskitos i vissa regioner.

Länder där malaria förekommer i rött. (PD)

Att malaria blivit vanligare i Östafrika är väl känt och studeras av forskare, men orsaken till ökningen diskuteras fortfarande. Den nya studien visar att klimatförändringar är en faktor som måste tas med i bilden tillsammans med andra faktorer.

Tidigare har man studerat andra möjliga orsaker till ökningen; bland annat kvaliteten på hälsovården, människor rörlighet och resistans mot malariamedel. Tidigare studier har dock inte sett någon koppling mellan temperaturförändringar och ökningen av malaria.

Det finns omkring 400 arter av malariamyggan (Anopheles) varav 30-40 kan överföra parasiter som malaria.
Foto: CDCP. (PD)

Nu har forskare återvänt till de orter som tidigare studerats med bättre statistiskt underlag. Man har konstaterat att temperaturökningen framför allt påverkar tiden då insekterna utvecklas till vuxna individer i de svalare högländerna där moskitos inte är så vanliga.

I lägre områden där moskitos förekommer i stora mängder och malaria är endemiskt har klimatförändringarna bara en marginell effekt.

Den nya studien visar alltså att den globala uppvärmningen är en av flera faktorer som måste tas med i en analys.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Östafrika

1 november 2011: Japan sätter in soldater i Sydsudan
22 mars 2009: Etiopien kan tänka sig att samarbeta med Kosovo
15 mars 2009: Över 80 partier tänker delta i valet i Etiopien i 2010
7 mars 2009: Fattigdomen i Etiopien minskar
21 februari 2009: Etiopien planerar att bygga nya vägar för 5,8 miljarder


Miljö

28 januari 2011: Städning på Mount Everest startar
6 juli 2008: Första el-macken i Stockholm
16 februari 2008: Mildaste vintern på 250 år
25 januari 2008: Skövlingen av Amazonas regnskog ökar
19 januari 2008: Europakommissionen sänker miljömålen


Portaler

Afrika
Miljö

Wikipedia

Östafrika
Malaria

Händelser 21 marsmars2006kvartal 1vecka 12
Publiceringar 21 marsmars2006kvartal 1vecka 12Referenser