Kriminolog: "Kriminalitet bland invandrare beror på faktorer i Sverige"

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

12 december 2005 Folkpartiets talesman i integrationsfrågor, Mauricio Rojas, hävdade i en debattartikeln i dagens upplaga av Dagens Nyheter att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken på grund av sin kulturella bakgrund. Kriminologen Jerzy Sarnecki svarar i en debattartikel att det är faktorer i Sverige som ligger bakom statistiken.

I sin debattartikel utgår Rojas från en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå), Brott bland svenskar och invandrare. Sarnecki, professor vid Stockholms universitet, har tillsammans med Sten Höglund, docent vid Umeå universitet, granskat rapporten och är mycket kritisk mot Rojas debattinlägg.

Jerzy Sarnecki säger till Dagens Nyheter: "Att invandrare är överrepresenterade beror på någonting som händer i Sverige. Den utvecklingen har i sin tur delvis att göra med ursprungskulturen, delvis med socialgruppstillhörgihet, delvis med den diskriminering man utsätts för i Sverige och delvis med hur man lever i sitt nya hemland."

Att skillnaderna mellan olika invandrargrupper är stora i rapporten förklarar Sarnecki med att de haft olika social bakgrund innan de kom till Sverige. I vissa fall utgör en majoritet av en invandrargrupp landets intelligentia, i andra fall socialt utsatta grupper. Mauricio Rojas tror att vissa fakta kommer att utelämnas från rapporten därför att de anses för kontroversiella, men medger samtidigt att han inte läst rapporten utan bara fått den refererad.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser[redigera]

Se även[redigera]