Nyheter kort: 29 januari 2005

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

Annan uppmanar irakier att använda sina demokratiska rättigheter

I ett förinspelat meddelande som sändes i irakisk TV uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan människorna i Irak att gå till valurnorna imorgon söndag. FN har bidragit med rådgivning och teknisk hjälp inför valet och stött den oberoende valkommissionene med motsvarande omkring 100 miljoner dollar.