Trots kritik har Persson stöd i partiet

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

3 december 2005 Trots Katastrofkommissionens skarpa kritik mot statsminister Göran Persson och hans regering, har han fortsatt stöd i partiet. Sveriges Radio Ekot har intervjuat socialdemokratiska ledamöter av riksdagens utrikesutskott, vilka säger att kritiken var berättigad men att ingen bör avgå eller avskedas och att det är fråga om organisationsproblem och inte personella sådana.

Enligt en Sifo-undersökning som utfördes på fredagen, och publicerades i oberoende socialdemokratiska Aftonbladet, tycker 57 % av svenska folket att Göran Persson kan sitta kvar och 29 % att han bör avgå. Det är nästan uteslutande borgerliga väljare som tycker att han ska avgå; bara 8 % av de socialdemokratiska väljarna anser enligt undersökningen att han bör avgå mot 42 % av de borgerliga. Tveksamheten var också större bland de borgerliga. Enligt samma källa anser 51 % att utrikesminister Laila Freivalds bör avgå.

Katastrofkommissionens kritik har ekat i utländska tidningar, från Kina till Tyskland. BBC skriver att Sverige saknade ett ledarskap som fungerade, och Der Spiegel att de handlade oorganiserat och för långsamt.

Marianne Nivert, ledamot av Katastrofkommissionen, har uttalat sig privat i frågan, och säger att det är viktigt att personer tar sitt ansvar, inte bara tillsätter kommissioner och utredningar. Det har spekulerats omkring huruvida oppositionen kommer att väcka en misstroendeförklaring mot Göran Persson, till vilket centerpartiets Eskil Erlandsson varit drivande. Ledarskribenter i dagstidningar som befinner sig till höger har krävt statsministerns avgång, medan ledarskribenterna i socialdemokratiska tidningar, i likhet med partikamraterna i riksdagen, intagit en försonande hållning till misslyckandet.

Tidigare nyheter[redigera]

Senare nyheter[redigera]

Referenser[redigera]