Hoppa till innehållet

Ukraina undertecknade ryskt gasavtal

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

4 januari 2006 Ryssland och Ukraina lyckades på onsdagsmorgonen sluta ett avtal som gjorde slut på den konflikt som orsakat gasbrist i såväl Ukraina som västra Europa, skriver CNN.

Efter tre dagar kunde representanter från båda länderna i ett gemensamt uttalande meddela att Ukraina böjer sig för de ryska kraven och betalar 230 dollar per kubikmeter gas istället för som tidigare 50 dollar.

Flera bedömare har konstaterat att Ryssland och president Putin försöker använda sina enorma naturresurser till att säkerställa sin regionala maktposition. Den ukrainske presidenten Viktor Jusjtjenko vann valet tidigare med en västorienterad politik på dagordningen.

Avtalet innebär att Ukraina blir nu tvunget att betala ungefär samma priser för den ryska gasen som EU-länderna. Vitryssland betalar fortfarande bara 47 dollar och de baltiska staterna 110 dollar.

Ryssland står idag för omkring en fjärdedel av Europas gaskonsumtion och runt om i Europa diskuteras nu huruvida man kan acceptera beroendet av den ryska gasen. Förslag på alternativa energikällor kommer att diskuteras liksom en stor energireserv som skulle göra Europa mindre sårbart.

Tidigare artiklar

[redigera]


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser

[redigera]