Wikinews:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Begäran om åtgärder Begäran om användarkontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer och byråkrater till svenskspråkiga Wikinews. Även andra val som kräver wikimediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själv eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 hela dygn) från det att kandidaten accepterat nomineringen och omröstningen blivit listad här. Är utslaget solklart avslag kan den dock avslutas i förtid.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till ip-kontrollant eller censor krävs minst 75 procent respektive 90 procent stöd och minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren den nya användarrättigheten.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg ska denne meddela detta på sin egen användardiskussionssida och därefter lägga in en begäran på meta:Removal of access.

Nominering[redigera]

För att nomineras till val bör man vara välkänd bland Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir valda i större utsträckning än andra. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att klara av att använda verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa normal Wikipedia-etikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone några månader) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare chansen att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Nominering av användare[redigera]

Innan omröstningen listas måste användaren tillfrågas om han/hon accepterar att bli nominerad.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikinews:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Gamla omröstningar skall omges av <noinclude>-taggar. Se exempel. När omröstningen är startad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar".

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör/Byråkrat/IP-kontrollant/Censor
|valtyp= Nyval/Omval
|självnominerad= Ja/Nej
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
|motivering= Varför ~~~~
}}

Avslut av nomineringar[redigera]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

  1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} i början av det aktuella valet (efter </noinclude>-taggen men före själva omröstningen).
  2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <noinclude>-taggen).
  3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
  4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WN:BOÅ). Gäller det en ny Censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
  5. Uppdatera listan över administratörer
  6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning[redigera]

Alla etablerade användare har rösträtt, utom i frågor som rör den egna statusen. Varje användare med rösträtt kan välja mellan stödjer, neutral eller stödjer inte. Neutrala "röster" räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar neutralt eller emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Nomineringar[redigera]

Pågående nomineringar[redigera]

Nyligen avslutade nomineringar[redigera]