Hoppa till innehållet

Wikinews:Originalreportage

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Denna sida är en av svenskspråkiga Wikinews officiella policies. Den är godtagen av användarna och betraktas som en standard som alla användare bör följa. Innan du redigerar denna sida bör du försäkra dig om att din redigering reflekterar konsensus. Om du är osäker bör du först diskutera frågan på diskussionssidan .

En viktig egenskap hos all medial rapportering på internet, är att ha förstahands-tillgång till detaljer, intervjuer och fotografier som inte redan har passerat genom andra nyhetsbyråer - vilket gör att vi själva kan bestämma vad som är värt att rapportera angående en specifik händelse. Därför finns det ett antal användare på Wikinews som tar hand om originalreportage. Vissa artiklar märkta med mallen originalreportage är endast delvis originalreportage.

För anteckningar

[redigera]

Du måste kunna uppvisa bevis för allting du skriver om i ett originalreportage. Därför är det av avgörande vikt att du för adekvata anteckningar och placerar dessa på artikelns diskussionssida. Lägg till originalreportage-mallen ({{Intervju}}) i artikeln under referensrubriken. Ta med allting du kan, till exempel återgivning av intervjuer och e-post. Du kan ladda upp ljudfiler på Commons. Om du av någon anledning inte vill publicera anteckningar på Wikinews så kan du skicka e-post till en administratör, som på artikelns diskussionssida bör ange att de mottagit anteckningarna.

När du för anteckningar kan du försöka använda en egen slags stenografi. Specificera vad som är ordagranna citat.

Försäkra dig om att du på ett klart sätt har identiferat dig på artikelns diskussionssida, så att andra kan veta vem som kan verifiera materialet. Wikinews är inte en peer-granskad vetenskaplig tidskrift, men vi vill bli tagna på allvar, och allting som underbygger tillförlitligheten hjälper. Bevis från okända källor är inte bevis.

Missrepresentera inte fakta och fyll inte artikeln med icke-källbelagd information.

Etik

[redigera]

Se även Wikinews:Pressetik

Skribenter bör alltid följa Wikinews etiska kodex (finns inte än). Vissa av dess delar kan vara relevanta för ditt beteende gentemot tredje partens källor.

Om du planerar att rapportera om en demonstration, så bör du i förhand välja vilken sida du står på: Antingen är du en av demonstranterna eller så är du en neutral reporter. Om du planerar att gå med i en demonstration, så ska du lämna ditt Wikinews-presskort hemma!

Ett i övrigt acceptabelt beteende under intervjuer tas för givet, vilket möjligtvis inte finns dokumenterat i den etiska kodexen, men det bör finnas dokumenterat någon annanstans. En del av detta finns dokumenterat nedan, men det går inte att ange alla detaljer kring intervjubeteende i denna artikel.

Kontakt med källan

[redigera]

En bra artikel innehåller flera citerade källor, men alla artiklar måste ha flera kontaktade källor "bakom scenen". Det räcker inte att intervjupersonen talar om för dig att han eller hon är "den första norsken att utföra en speciell handling", att han eller hon "ligger bakom den mest betydelsefulla webbsidan inom sin genre" eller "avskedades från sitt jobb efter kommentarer som han eller hon fällde om statsministern". Bevisbördan ligger på dig som reporter att se till att alla fakta stämmer.

Våra artiklar ska inte driva en agenda, de ska informera, inte påverka. Om person A påstår att person B avskedades för stöld, tala då med person B och få den andra sidan av storyn. Avgör inte vilken sida av storyn som "verkar mest trovärdig" för att sedan endast återberätta den sidan. Lägg fram båda parters (eller allas om det rör sig om fler än två) syn på saken på ett neutralt sätt och låt läsaren själv bestämma sig för vad som är sant eller rimligt.

Lagarna varierar mellan olika länder, men det krävs oftast att du identifierar dig själv som reporter för personen som du talar med. Det behöver inte bli en pinsam formalitet, arbeta bara in det i din presentation av dig själv.

"Hej, jag heter Lisa Andersson. Jag är en lokal reporter som skriver om arresteringen som ägde rum utanför din restaurang igår. Jag undrar om jag kan få ställa några frågor till dig?"

Du måste informera intervjupersonen om du tänker spela in denne på band under intervjun. Det är bäst att lägga fram detta som en försiktighetsåtgärd för deras egen skull. Om de frågar varför du spelar in, säg inte "Så att jag kan bevisa vad du har sagt" - förklara bara att "Jag vill ha det till när jag ska skriva artikeln senare, jag vill verkligen inte citera dig felaktigt någonstans eller utelämna någon viktig poäng". Om det rör sig om en offentlig person kan du alltid efteråt använda en sökmotor för att ta reda på personens stavning av sitt namn, men om det inte rör sig om en person som antagligen finns i en mängd artiklar bör du försäkra dig om att du har stavat personens namn rätt.

Som en allmän juridisk princip gäller att allting du säger innan du har identiferat dig själv är "off the record" och kan inte publiceras såvida intervjupersonen repeterar samma sak under intervjun. På samma sätt gäller det att om personen explicit säger att någonting är "off the record", så ska du inte skriva det. Ibland kan personer tillåta att du talar med dem för "bakgrundsmaterial", där de inte vill bli identifierade i artikeln - men ändå kan förse dig med viktig information. Ibland tillåter de att du refererar till dem i allmänna ordalag, som "en polis på platsen sade att...", och ibland kommer de uttryckligen att kräva att du inte refererar till dem överhuvudtaget. Respektera deras önskan.

Ibland ger källan dig ett fotografi av sin fängslade bror, sin far under kriget eller liknande familjefotografier för användning i din artikel. Fråga dem om de är villiga att släppa licensen till bilden, så att andra medier kan använda fotografiet i framtiden om subjektet återkommer i en annan story. Om det går att fråga dem på ett sätt som inte är pinsamt, så hänvisa dem till permissions@wikimedia.org (eventuellt dyker en svensk motsvarighet upp senare) för att bekräfta släppet av bildrättigheterna.

Om du är osäker på någonting så klargör det.

Om du talar med någon med pressvana bör du vara medveten om att sådana personer ofta är experter på att manipulera skribenternas intryck. Din förmåga att se igenom sådana manipulationstekniker kommer att förbättra ditt skrivande. Om din källa har större erfarenhet av intervjuer än du själv så är det viktigt att försöka få reda på vilken vinkling personen i slutändan vill få på artikeln, och se till att du, snarare än källan, bestämmer vilka detaljer som är relevanta.

Intervjuer är bättre ju närmare de är källan, till exempel på personens arbetsplats istället för över telefon. Information från pressreleaser, telefon- eller e-post-intervjuer etc., bör angivas som sådana i artikeln.

Du bör normalt förbereda dig inför intervjuer genom att kolla upp bakgrundsinformation. Om du exempelvis ska skriva om en politiker så bör du inte fråga honom eller henne hur han eller hon valdes. Detta bör du ha tagit reda på i förhand.

Så länge som du har upplyst din källa om att du är en reporter är allting de säger "on the record" och kan citeras. Det kan dock vara så att källan förväntar sig att endast den formella "intervju-delen" av ert möte som kommer att användas i artikeln, och kan bli förvånad om du väljer att använda annat material.

Efterom Wikinews inte har någon formell godkännandeprocess för skribenter så måste du, när du kontaktar källor, presentera dig som en oberoende skribent/journalist och inte som representant för Wikinews. Detta gäller även om du är en ackrediterad reporter. I sådana fall måste du introducera dig själv som en oberoende eller frilansande journalist. Du kan naturligtvis informera källan om var du kommer att publicera artikeln, men se till att de förstår att dina åsikter och din aktivitet inte är representativ för någon annan som använder Wikinews. Inte heller speglar Wikinews rykte dig själv. Det är ett öppet, offentligt nyhetsforum, med gemensam kontroll.

Var trevlig och uppträd opartiskt.

Ögonvittnesberättelser

[redigera]

När du rapporterar om en händelse som ögonvittne bör du i originalreportage-anteckningarna kortfattat förklara vem du är och varför du var närvarande vid händelsen, utöver den sedvanliga informationen. I sådana sammanhang är du källan, och andra kan vilja kontakta dig för bekräftelser, intervjuer eller andra detaljer.

Se även

[redigera]