Hoppa till innehållet

Wikinews:Hur man skriver en artikel

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
Den här sidan är bara påbörjad. Hjälp till genom att fylla i mer.

Här hittar du en beskrivning på hur en artikel bör utformas. För en beskrivning av hur man redigerar en sida se Wikinews:Hur man redigerar en sida.

Den här sidan vänder sig i första hand till bidragsgivare som arbetar med pressbevakning. Om du vill göra ett eget reportage för Wikinews se Wikinews:Originalreportage.

Artikelstruktur

[redigera]

Löpsedelsteknik

[redigera]

I en optimal artikel kan läsaren sluta läsa där han/hon tycker sig ha fått tillräckligt med information. Rubriken bör vara en sammanfattning av ingressen som bör "förråda innehållet", dvs vara en uttömmande sammanfattning av resten av artikeln. Efter ingressen ska artikelns innehåll vara sorterat i intresseordning – tänk på läsaren när du skriver.

Löpsedelstekniken är en av de vanligaste artikelstrukturerna. Läs mer i Bengt Hemlins artikel

Två nyheter i en

[redigera]

Ibland kan det vara ett bra alternativ att istället dela upp artikeln i olika "tematiskt". Om två artiklar berättar samma sak och deras innehåll bekräftar varandra kan man slå ihop dem till en enda artikel. Ett exempel finns i artikeln Vacklande miljömedvetenhet i Sörmland.

Rubrik

[redigera]

För att skapa en artikel måste man välja en rubrik. Rubriken bör vara högst 30–50 tecken lång. Den ska återspegla det nyhetsvärde som finns i artikeln på ett neutralt sätt. Kom ihåg att det här inte är en kvällstidning, din rubrik skall inte vara gjord för att locka läsare. Den skall vara sanningsenlig och unik. "Bilkrasch i Stockholm" är inte unikt nog, till exempel.

På Wikinews, liksom på alla Wikimedias projekt, skapar man länkar till andra språkversioner genom ett prefix på en–tre bokstäver följt av kolon. Det går därför inte att skapa artiklar som [[EU:s budget …]].

Skapa sidan

[redigera]

För att skapa din artikel, skriv in den tänkta rubriken i rutan här under och klicka på skapa sida.


För att lägga in artikeln i listorna "Världen" och "Sverige" högst upp på huvudsidan, skriv [[Kategori:Världen]] eller [[Kategori:Sverige]] sist i din artikel. För alla andra rubriker används "+/-"-länkarna under dem.

Ingress

[redigera]

Artikeln ska inledas med en datumangivelse som anger publiceringstillfället, alltså den dag då artikeln skapades. Man använder med fördel mallen Mall:Datum genom att skriva till exempel {{datum|17 december 2005}}.

Ett alternativ är Mall:Byline, exempel {{byline|date=20 februari 2005|location=[[Spanien]]}}. Detta lägger in datum och plats i artikeln, och lägger till den i kategorin för dagen i fråga. Datumen skall vara datumet då nyheten hände, och platsen där det hände. Se vidare i Wikinews:Mallar.

Efter datumangivelsen ska en kort och kärnfull beskrivning av nyheten följa. Ofta är det denna ingress som visas på huvudsidan då nyheten presenteras där. Ingressen bör inte vara längre än 200-300 tecken.

Löpande text

[redigera]

I den löpande texten bör artikeln struktureras utifrån det anslag som ingressen ger. Tänk på att svenskspråkiga Wikinews inte är Sveriges Wikinews utan en svenskspråkig nyhetstjänst. Utgå till exempel inte från att läsaren känner till aktuella händelser i Sverige eller har tillgång till ännu mer lokal kunskap.

Nyheter konsumeras snabbt. Beskriv de aktuella händelserna först. Detaljer, ingående beskrivningar och bakgrundsinformation sist.

Dela upp den löpande texten i korta stycken. I varje stycke bör en bit information från en specificerad källa tillsammans med en omgivande förklaring eller beskrivning utgöra ett avslutat resonemang.

Källangivelser

[redigera]

I texten bör det tydligt framgå varifrån informationen kommer. Ofta räcker det med att lägga till "uppger X" eller "Till A sa B".

Ibland kan det vara nödvändigt att tydligt referera till en specifik källa efter ett citat. Undvik dock att lägga in externa länkar i texten. Lägg hellre in en parentes där det framgår vilken av artikelns referenser det är som avses.

Externa länkar bör alltid läggas i ett separat stycke med en egen rubrik. Länkar till andra Wikimediaprojekt för sig. Ange vilket av Wikimedias projekt det är som länken leder till, till exempel [[w:|Wikipedia]]: [[w:Sverige|Sverige]].

Artiklarna på Wikinews är produkter av ett kollektivt arbete och varje artikel kan ha flera författare. Dra därför inga egna slutsatser i artikeln. Undvik också jag-form eller formuleringar som "enligt min mening".

Se även referenser nedan.

Längst ner i din artikel bör du ha källhänvisningar. Lägg till en rubrik med ==Källor==, och lägg sedan till en rad för varje källa, såhär:

{{Källa|author=Författare|url=http://www.nånting.com/länken/till/sidan|title=titel på artikeln|date=2005-01-29|pub=Publikationen källan kom ifrpn}}

Ett exempel: {{Källa|author=Henrik Brors|url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=371874|title=Kd tappar två av tre väljare|date=2005-01-29|pub=Dagens Nyheter}}

Detta kommer att visas som

Henrik Brors "Kd tappar två av tre väljare". Dagens Nyheter, 2005-01-29

Citat och dialoger

[redigera]

Direkta citat är ett bra sätt att skapa närvarokänsla i en artikel. Om du övesätter ett citat var då noggrann med att exakt återge det personen säger. Om du är tveksam är det i allmänhet bättre att förklara personens resonemang istället.

Wikinews är inte bunden till de pressteisk regler som finns för press, radio och teve men det betyder inte att man kan skriva vad som helst. Läs mer i fördjupningsartikeln om pressetik.

Personuppgiftslagen

[redigera]

Sedan första januari 2007 är det tillåtet att publicera personuppgifter i löpande texter.[1] Dessutom gäller inte personuppgiftslagen för hemsidor med journalistiskt ändamål, vilket Högsta Domstolen anser att man kan ha även utan att vara yrkesverksam journalist.[2] Dock bör man vara uppmärksam på att lagens syfte är att inget som har med en annan persons identitet att göra får publiceras på internet om inte tillstånd först har inhämtats från personen ifråga. Lagen omfattar inte heller hets mot folkgrupp, ärekränkning, sekretessbelagda uppgifter eller spridande av känslig information, de behandlas alla av annan lagstiftning som kan begränsa yttrandefriheten.

Bilder och illustrationer

[redigera]

Nyhetsartiklar mår vanligtvis bra av bilder, illustrationer och kartor. Dessa bör dock ha ett nära samband med nyheten i artikeln. Om bilderna inte stämmer överens med artikeln i tid och rum bör det tydligt framgå var och när bilden togs.

Exempelvis kan en bild från den plats som artiklen handlar om ge en tydlig beskrivning av vad som hänt även om lång tid skiljer händelsen från tiden då bilden togs. Men många läsare utgår från att artikelns datum gäller allt material i artikeln, även bilderna.

Tänk också på att alla bilder som används på Wikinews finns på Wikimedia Commons. Där gäller olika licenser för olika bilder. Om inte dessa licenser överensstämmer med den licens som Wikinews använder bör detta framgå där bilden förekommer.

Tabeller

[redigera]

Behandla tabeller med information som illustrationer. Undvik långa uppräkningar i den löpande texten.

En teknisk beskrivning av hur man skapar tabeller finns på sidan Hur man redigerar en sida.

Vissa typer av tabeller förekommer regelbundet och för dessa finns mallar man kan använda. Detta gäller exempelvis opinionsundersökningar. I artikeln DN-Temo bekräftar borgerligt försprång används mallen Mall:opinion1.

Länkar

[redigera]

På Wikinews använder vi förnärvarande inte länkar i den löpande texten. Lägg istället alla länkar i egna stycken eller separata tabeller. Använd gärna mallarna som finns uppräknade på Wikinews:Mallar.

Referenser

[redigera]

Alla artiklar måste ha en referenssektion. Dessa referenser ska i första hand vara vedertagna, neutrala referenser som alla har tillgång till. I första hand ska referenser som finns tillgängliga på internet användas tillsammans med Mall:Källa. Om du refererar till en bok ska ISBN-nummer och sidhänvisning anges.

Det går inte att exakt ange hur petig man ska vara med referenser och källhänvisningar. Principen är att läsaren ska kunna göra en källgranskning och det bör därför vara lätt att ta reda på varifrån informationen kommer. Är uppgifterna subjektiva eller till och med kontroversiella måste man vara extra noggrann.

Väl utvecklade exempel på hur man kan använda källhänvisningar finns i artikeln Trängselavgifterna minskade biltrafiken med 25 procent och i portalerna Fågelinfluensan och Muhammedteckningarna.

Se även källangivelser ovan.

Lär dig redigera sidor

[redigera]

Börja med att läsa på Wikipedias sida om hur man redigerar en sida för att lära dig lite av grunderna.

Läs style och content guides

[redigera]

Det finns rekommendationer för stil och innehåll, men än så länge finns de bara på engelska, tyvärr. Men de är bra att läsa ändå.

Kategorier

[redigera]

Kategorierna på Wikinews gör det lätt både för läsare och skribenter att hitta tillbaka till tidigare nyheter i nyhetsarkivet. Använd i första hand de kategorier som finns uppräknade i Wikinews:Kategorier.

Kategorier används för att skapa listor över alla artiklar inom ett ämne, både på kategorisidan, men främst på de olika huvudsidorna med hjälp av något som kallas "dynamiska sidlistor". Med hjälp av Dynamiska sidlistor hamnar din artikel automatiskt på en framsida genom att du skriver in en kategori i den. De främsta exemplena på sådant är "Världen"- och "Sverige"-listorna på huvudsidan. Genom att man skriver [[Kategori:Världen]] eller [[Kategori:Sverige]] hamnar artikeln automatiskt i någon av dessa listor. Om du känner dig osäker på vilka kategorier du ska lägga till kan överlåta kategoriseringen till någon annan.

För att visas i listorna på huvudsidan måste en artikel innehålla minst två kategorier.

 1. Datum: Artiklarna på huvudsidan sorteras efter datum. Dessa läggs till automatiskt om du t.ex. startar en artikel via huvudsidan eller via Wikinews:Skriv en artikel. I annat fall kan du lägga till en datumkategori som exempelvis [[Kategori:18 februari 2006]], själv.
 2. Plats: På huvudsidan finns listor för olika delar av världen. För att din artikel ska synas i de två första listorna krävs att du lägger till antingen [[Kategori:Världen]] eller [[Kategori:Sverige]].
  1. Dessutom finns sektioner på huvudsidan för olika regioner och olika ämnen. om du vill att din artikel ska visas i till exempel sektionen för Mellanöstern, lägg då till [[Kategori:Mellanöstern]]. Vanligen bör en artikel ha flera kategorier för att synas på alla platser där den hör hemma.
 3. Mallar: För de flesta länder i världen och för många städer i Sverige finns mallar man kan använda istället för kategorier. Dessa mallar innehåller flera kategorier som automatiskt läggs in i artikeln.
  Om du t.ex. använder mallen {{Syrien}} i en artikel kategoriseras artikeln automatiskt med kategorierna Syrien, Mellanöstern och Världen. Då syns din artikel i flera sektioner och på flera portaler automatiskt.
  Testa gärna att använda en mall för det land eller den stad du skriver om genom att använda förhandsgranskningsfuntionen. Om inte mallen finns kan du istället lägga till kategorierna enligt beskrivningen ovan.

Se även

[redigera]

Referenser

[redigera]
 1. , "PUL mjukas upp från första januari 2007". http://www.pul.nu pul.nu, 2008-03-17.
 2. , "Högsta domstolen dom i mål B 293-00". http://www.bankrattsforeningen.org.se/ Bankrättsföreningens webbplats, 2008-03-17.

Externa länkar

[redigera]