Fler CIA-flygningar än tidigare känt

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

2 december 2005 Enligt den brittiska tidningen The Guardian har många fler hemliga CIA-flygningar i Europa skett än vad som tidigare varit känt, troligen fler än 300. Med dessa flygningar har terroristmisstänkta islamister transporterats till tredje land och somliga har torterats. Flygloggar från 26 flygplan visar att planen varit i Tyskland 96 gånger, i Storbritannien omkring 80, och i Frankrike två. Dessutom har flera flygningar ägt rum i Östeuropa, bland annat 15 landningar i Prag. USA:s utrikesminister Condoleezza Rice lovar svar om flygningarna nästa vecka.

Flygningarna skedde i efterföljden av 11 september-attackerna, och var ett led i vad George Bush kallade "kampen mot terrorismen". Syftet var att kringgå internationell rätt genom att flygningarna med dessa mellanlandningar kunde hemlighållas. Flygloggarna kan endast bevisa att CIA-plan landat på ett ställe vid en tidpunkt, och inte om planen transporterat fångar. Loggarna kan dock bevisa att plan landat i nordöstra Polen vid en plats där det påstås ha funnits ett hemligt CIA-fängelse. Polen har, i likhet med Rumänien, förnekat att de hyst CIA-fångar.

Europarådet har utsett en särskild utredare och ska ta ställning till huruvida brott mot de mänskliga rättigheterna skett genom dessa flygningar.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Tidigare artiklar[redigera]


Referenser[redigera]