Svenska utterstammen återhämtar sig

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
21 mars 2006 kl.17.29 (UTC)
Sverige - Den svenska utterstammen har fördubblats sedan 1960-talet men nu hotar nya gifter.

I Sverige var uttern när utrotning på 1960-talet på grund av gifter som PCB och DDT. Dessa gifter anrikas i djur högst upp i näringskedjan där utterna finns. Trots flera års ansträngningar att minska halterna av dessa gifter bedöms halterna fortfarande som höga, vilket beror på att det är svårt för naturen att bryta ned dem.

Minskningen av dessa gifter sedan 1970-talet har dock gjort att bland annat utterstammen kunnat återhämtat sig och idag finns omkring 1 500–2 000 uttrar i Sverige, de flesta i norra Sverige. Särskilt i Norrbotten tros uttern ha goda förutsättningaar.

Fransk utter.
Foto: Bernard-Boehne, 2004. (GFDL)

Men än är inte faran över, säger Anna Roos miljögiftsforskare vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm till Ekot. Nya gifter i den fisk som uttern lever av hotar, bland annat så kallade PFOS-föreningar som används i brandsläckningsmedel och rengöringsmedel och finns i mattor, kläder och färger.

PFOS finns i höga halter över hela världen och är mycket svårt för naturen att bryta ned. Kunskapen om hur PFOS sprids är fortfarande bristfällig men i Sverige har giftet hittats vid kuster och i insjöar och man antar att det är slam från reningsverk som står för den största spridningen.

Men uttern hotas inte bara av gifter. Vattenkraftsutbyggnad och reglering av vattendrag påverkar starkt de miljöer där uttern trivs och våtmarker behöver återskapas för att förbättra utterstammen förutsättningar.

Många uttrar dör också i trafiken vilket Naturvårdsverket försöker avhjälpa genom att bygga passager under vägar.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Sverige - miljö

6 juli 2008: Första el-macken i Stockholm
16 februari 2008: Mildaste vintern på 250 år
13 januari 2008: Folk- och Försvars rikskonferens inleds i Sälen
10 januari 2008: Torsken bort från menyn på stockholmskrogar
29 mars 2006: Utvidgat fiskeförbud i Stockholms skärgård
24 mars 2006: Nya smittade fåglar i Stockholm, utökad skyddszon
21 mars 2006: Svenska utterstammen återhämtar sig
21 mars 2006: Fågelinfluensan konstaterad i Stockholm
17 mars 2006: SSAB och LKAB vill ha mer kärn- och vattenkraft
7 mars 2006: Fel röra virke i naturreservat, enligt SNF


Miljö

28 januari 2011: Städning på Mount Everest startar
6 juli 2008: Första el-macken i Stockholm
16 februari 2008: Mildaste vintern på 250 år
25 januari 2008: Skövlingen av Amazonas regnskog ökar
19 januari 2008: Europakommissionen sänker miljömålen


Portaler

Sverige
Natur

Wikipedia

Utter
PCB
DDT

Händelser 21 marsmars2006kvartal 1vecka 12
Publiceringar 21 marsmars2006kvartal 1vecka 12Referenser