Hoppa till innehållet

HIV-spridningen minskar i Indien, visar ny rapport

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten
30 mars 2006 kl.13.29 (UTC)
Indien - Antalet HIV-infektioner i det hårt drabbade södra Indien har minskat med en tredjedel de senaste åren enligt en ny forskningsrapport.

Under perioden 2000–2004 minskade spridningen av HIV med en tredjedel i södra Indien som står för 75 procent av alla HIV-infektioner i Indien.

I Indien kopplas spridningen av HIV ihop med mäns använding av prostituerade. Viruset sprids sedan via männen till deras hustrur.

Spridning av HIV.
Karta: Wikipedia. (GFDL)

Enligt undersökningen som gjorts av kanadensiskt-indiskt forskningsteam har sex informationkampanjer, som det verkar, på egen hand har gjort att män i mindre utsträckning vänder sig till prostituerade och att användningen av kondomer ökat.

Undersökningen har gjorts genom att man kartlagt förekomsten av HIV bland kvinnor som besöker mödravårds- och andra kliniker. Undersökningen har visat att antalet HIV-infektioner i gruppen fallit med 35 procent under perioden 2000–2004.

Data från omkring 350 000 kvinnor i åldrarna 15–24 år i fyra Sydindiska delstater har studerats i undersökningen som letts av Rajesh Kumar vid medicinska institutet i Chandigarh.

Undersökningen presenterades i går torsdag i den brittiska tidskriften The Lancet. I en ledare i tidskriften konstaterar man också att HIV minskar även i det hårt drabbade Afrika och på andra platser.

I Indien har åtminstone fem miljoner smittats av HIV och man har befarat att en epidemi liknande den i Afrika ska leda till en explosionsartad spridning av sjukdomen.

Kondom.
Foto: 2004 . (GFDL)

Även om man nu alltså kan konstatera att srpidningen av HIV minskat i södra Indien återstår att kartlägga siuationen i norra Indien.

Dessutom är man noga med att påpeka att även om undersökningen givit positiva resultat är HIV-epidemin i Indien inte på något sätt är under kontroll. Antalet fall förväntas fortsätta att öka under några år även om spridningstakten avtar.

Man efterlyser nu förebyggande insatser i norra Indien riktade mot prostituerade och homosexuella män både i städer och på landsbygden. I fattiga delar av det folkrika norra Indien är tillgången på hälsovård mycket bristfällig och det har varit svårt att kartlägga HIV-epidemins omfattning.

En undersökning som CIA genomförde 2002 förutspådde att antalet AIDS-fall i Indien 2010 kommer att uppgå till 20–25 miljoner — mer än i något annat land. Många av de som drabbas av sjukdomen har dessutom inte råd med de fortfarande dyra bromsmedicinerna.

Kunskapen om AIDS är bristfällig i Indien. När Bill Gates vid ett besök i landet 2002 varnade för en epidemi i samband med en donation på 100 miljoner dollar, anklagade den dåvarande hälsoministern honom för att sprida panik.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Indien

22 oktober 2008: Indien sänder rymdfarkost till månen
28 april 2008: JAS offereras till Norge och Indien
21 januari 2008: Flera Asienbörser rasar kraftigt
10 januari 2008: Världens billigaste bil presenterades
30 mars 2006: HIV-spridningen minskar i Indien, visar ny rapport


Sjukdomar

24 juli 2008: Medicin som kan hjälpa mot HIV
26 februari 2008: Socialstyrelsen rekommenderar vacciniering
19 januari 2008: Teater motverkar stigmatisering och diskriminering
30 mars 2006: HIV-spridningen minskar i Indien, visar ny rapport
24 mars 2006: Nya smittade fåglar i Stockholm, utökad skyddszon


AIDS

19 januari 2008: Teater motverkar stigmatisering och diskriminering
30 mars 2006: HIV-spridningen minskar i Indien, visar ny rapport
13 januari 2006: Clinton förhandlade fram AIDS-avtal
1 december 2005: Framgångsrikt försök med bromsmediciner på Haiti
28 november 2005: HIV minskar i Karibien


Portaler

Sydasien
Medicin

Wikipedia

Indien
HIV

Händelser 29 marsmars2006kvartal 1vecka 13

Publiceringar 30 marsmars2006kvartal 1vecka 13Referenser