Hoppa till innehållet

Wikinews:Välkommen

Från Wikinews, den fria nyhetstjänsten

Välkommen till svenska Wikinews!

[redigera]

På den här sidan hittar du information om Wikinews – utkast till projektets raison d'être och en beskrivning av dess inneboende struktur och förutsättningar.

Det är absolut inget krav att du ska ta till dig all information på denna eller andra sidor innan du börjar delta i nyhetsproduktionen. Tvärtom – Wikinews gränssnitt ska vara intuitivt att använda och redigeraknappen högst upp på varje sida är verkligen vad den ger sig ut för att vara! Var djärv, börja skriv nyheter!

Wikinews befinner sig i ett dynamiskt skede. Mycket är fortfarande experimentellt och nya, förhoppningsvis bättre, redaktionella metoder kommer att prövas och kan när som helst ersätta de som används idag. Delar av informationen på den här och relaterade sidor kan redan vara inaktuell eller behöva kompletteras.

Ta del av processen! Diskussioner om svenska Wikinews förs i allmänhet i Pressrummet. En beskrivning hur tekniken fungerar hittar du på Hur man redigerar en sida. Hur en artikel utformas beskrivs på Hur man skriver en artikel.

Mer snart...

Varför Wikinews?

[redigera]

Det finns redan hundratals tidningar i Sverige, både rikstäckande och lokala, och varje bransch har åtminstone en tidning. Vi har pressfrihet i det här landet och de flesta tidningar finns tillgängliga på nätet. Behövs Wikinews? Vad har Wikinews att erbjuda?

Wikinews är en fri nyhetstjänst där du kan läsa, redigera och skriva nyheter i realtid tillsammans med andra. På Wikinews kan du inte bara läsa nyhetsartiklar, du kan även diskutera artiklarnas innehåll, redigera artiklar som andra startat, skriva egna artiklar och delta i utvecklingen av projektets struktur, policy och programvara.

Neutralt

[redigera]

Artiklarna på Wikinews skrivs av alla och "vemsomhelst" – men artiklarna består aldrig av "någons åsikt" eller subjektiva kommentarer. All information ska vara neutral...

Mer snart...

Öppet

[redigera]

Wikitekniken som Wikinews använder gör det lätt för alla att aktivt delta i nyhetsproduktionen. Vem som helst kan redigera vilken artikel som helst. Det gör det lätt att förbättra andras bidrag och påbörja nya nyheter. Öppenheten innebär ett förtroende för läsaren som brukar ta fram det bästa hos var och en.

Wikitekniken gör det lätt att börja delta i det redaktionella arbetet och att rätta till och återtälla misstag som görs. Öppenheten är inte bara välkomnande, den gör det lätt för nya bidragsgivare att lära sig tekniken stegvis.

Fritt

[redigera]

Precis som på många andra nyhetstjänsters webplatser är alla artiklar på Wikinews tillgängliga utan krav på avgift, medlemskap eller inloggning. Till skillnad från de flesta nyhetstjänster är dessutom alla artiklar på Wikinews fritt tillgängliga under en så kallad copyleft-licens. Detta innebär att vem som helst fritt kan återpublicera materialet på sina egna bloggar eller webplatser.

Trovärdigt

[redigera]

Alla artiklar på Wikinews har en referenssektion och all information i artiklarna baserar sig på dessa referenser. Det gör det lätt för alla att kontrollera informationen och på så sätt att förbättra Wikinews trovärdighet. Tillsammans med projektets öppenhet gör verifierbarheten Wikinews nyhetsartiklar unika.

Mer snart...

Internationellt

[redigera]

Artiklarna på Wikinews är reslutatet av ett kollektivt samarbete mellan volontärer från hela världen. Tillsammans utgör vi den största redaktionen i världen som talar alla språk.

Wikinews finns redan på ett tjugotal språk och antalet språkupplagor växer hela tiden tillsammans med antalet bidragsgivare.

Mer snart...

Dynamiskt

[redigera]

Wikitekniken gör det lätt att utveckla nyhetsartiklarna vilket inbjuder till deltagande. Detta gör nyhetsmaterialet på Wikinews dynamiskt och aktuellt samtidigt det ger anledning att återkomma till en nyhetsartikel även sedan mediadrakarnas strålkastare riktats åt något annat håll.

Mer snart...

Oberoende

[redigera]

Wikinews drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation och är inte beroende av annonsörer eller lösnummerförsäljning. All finansiering sker genom donationer från Wikimedia-projektens deltagare. Wikinews har heller ingen uttalad politiskt profil, dold ägarstruktur eller något annat som kan påverka innehållet. Det ger Wikinews en unik ställning i mediavärlden.

Det inte bara garanterar att nyheterna på Wikinews förblir fria och neutrala – det garanterar också att artiklarna skrivs av engagerade medarbetare.

Mer snart...

Gräsrotsjournalistik

[redigera]

För många är det självklart att nyheter skrivs av högpresterande, heltidsanställda, handplockade journalister med flera års utbildning på en elitskola. Vem skulle vara bättre skapad att korrekt beskriva aktuella händelser än de?

Mer snart...

All journalistik bygger naturligtvis inte på hundratals utsända som på rad fotograferar och intervjuar samma politiker eller handlar om vad kändisarna gjorde på semestern. Det finns förstås goda journalister och redaktörer som eftersträvar en aktiv dialog med sina läsare och strävar bort från den traditionella föreställningen om läsaren som en passiv iakttagare till den politiska och sociala process som skapar samhället. Men var finns utrymmet där dessa journalister och redaktörer kan möta sin läsare på lika villkor?

Många tidningar erbjuder en dialog i form av mailadresser till redaktionen och journalisterna och de flesta flörtar med publiken med uppmaningen "Tipsa redaktionen".

Mer snart...

Inte blogg eller krönika

[redigera]

Ibland kallas bloggar och enskilda individers hemsidor som "den digitala tidsålderns gräsrotsjournalistik". Det är visserligen sant att dessa former av kommunikation är enkla och billiga sätt att använda den digitala tekniken till att göra flera röster hörda i mediebruset, men de inbjuder inte andra till användande av informationen eller aktivt deltagande. Även om de utgör viktiga delar av den nya journalistiken är de ofta inte neutrala nyhetskällor eller lätta att hitta

Om du vill lägga till personliga kommentarer till vad som händer i världen bör du göra det på till exempel en blogg. Där kan du använda dig av nyhetsartiklarna på Wikinews. Se vidare Wikinews som nyhetskälla nedan.

Mer snart...
Wikinews
Wikinews

Deltagande

[redigera]

Granska och redigera

[redigera]

Wikinews öppenhet inbjuder inte bara till aktivt deltagande i nyhetsproduktionen. Öppenheten gör också att alla läsare kritiskt granskar nyhetsmaterialet. Det är meningen!

Lita inte utan vidare på den information du hittar på Wikinews. Ta en titt på de källor som anges.

Wikinews ställer inga krav på språklig talang hos sina bidragsgivare. Ett bra sätt att lära sig wikitekniken är att rätta stavfel och korrekturmissar. En obegriplig mening kan lätt skrivas om och bli det som ger en artikel den struktur den kanske saknar.

För att bli lättillgänglig behöver en nyhetsartikel en tydlig struktur som effektivt förmedlar nyhetsvärdet samtidigt som den erbjuder fördjupning.

Mer snart...

Fotografera och visualisera

[redigera]

Nyhetsartiklar består inte bara av textproduktion. Artiklarnas tillgänglighet förbättras alltid av fotografier och illustrationer som i bild förklarar vad artikeln handlar om. Ett enkelt diagram kan berätta lika mycket som en lång analys. Ett fotografi taget med en kameramobil kan ge en närvarokänsla som annars skulle kräva en intervju.

Här saknas ett stycke om Wikimedia Commons. Mer snart...

Översätt

[redigera]

Wikinews finns i ett tjugotal språkupplagor. Genom att översätta artiklar från en språkupplaga till en annan hjälper du inte bara till att sprida informationen, du uppmuntrar också skribenter världen över till att fortsätta producera nyhetsartiklar.

Wikinews Original Reporting Translation Network (WORTNET) hittar du en internationell plattform för översättningsarbetet av en intervju eller ett reportage varje månad.

Mer snart...

Nyhetsbevakning

[redigera]

En viktig del av arbetet på Wikinews är att hålla koll på vad pressgrannarna skriver om. Som tidningsläsare behöver du inte nöja dig med att passivt ta del av nyhetsmaterialet. Beskriv nyhetsrapporteringen här på Wikinews. Tillsammans med andra kommer du att upptäcka att man tillsammans med andra lätt kan tränga in innanför löpsedlarnas och rubrikernas skenbart objektiva och välinitierade perspektiv.

Mer snart...

Hitta nyheter

[redigera]
Mer snart...

Flera källor

[redigera]

När du läser nyhetsartiklarna på Wikinews kommer du att kunna härleda informationen till någon källa. Ofta finns flera källor att hänvisa till än den som omnämns i artikeln. Du kan förbättra artikeln genom att leta upp och lägga till en källa i artikelns referenssektion.

Mer snart...

Artikelverkstäder

[redigera]

Visserligen är det meningen att de artiklar som publiceras på Wikinews ska förbättras och kompletteras även efter publiceringen, men innan en artikel är klar att publiceras kan den behöva bearbetning, granskning och korrektur. Du bör inte tveka att påbörja en artikel i förvissningen att andra kommer att delta i arbetet, men på Wikinews finns flera sätt att använda en artikelverkstad som en temporär plats att bearbeta artikeln innan den publiceras.

Om du skapat ett användarkonto och loggat in kan du skapa din egen artikelverkstad i form av en undersida till din användarsida.

Om du istället vill utveckla artikelns tillsammans med andra kan du använda någon av Wikinews kollektiva artikelverkstäder. Se vidare: Wikinews:Artikelverkstad.

Artikelverkstäder är ett verktyg under utveckling. Mer snart...

Förstahandsjournalistisk

[redigera]

Förutom tillgång till internet har du förmodligen källor omkring dig som inte alla har tillgång till. Alla myndigheter brukar publicera pressmeddelanden på sina webplatser och mycket information finns gratis tillgängligt på begäran. Tveka inte att gå direkt till källorna och berätta vad som verkligen står där.

Reportage

[redigera]

Läs mer på Originalreportage.

Wikinews gör ingen skillnad på läsare och skribenter. Skriv ett reportage om din bostad, arbetsplats eller skola ... eller dina ansträngningar att få tillgång på dessa saker. Lyft fram de tysta hjältarna och den vardag som ofta inte syns i media.

Wikinews som nyhetskälla

[redigera]

Även om det är på Wikinews man bäst och snabbast tar del av nyhetsmaterialet finns många möjligheter att ta del av rapporteringen utanför wikin.

Mer snart...

Återpublicera

[redigera]

Alla nyhetsartiklar på Wikinews ska vara neutrala. Å andra sidan är de som sagt också fria – du kan använda dig av nyhetsmaterialet på Wikinews på till exempel din egen hemsida, blogg eller tidning. Där kan du redigera om materialet eller bara kommentera det.

Här saknas ett stycke om upphovsrättsfrågan.

Svenska Wikinews kommer snart att finnas tillgängligt i form av en RSS-ström och dessutom gå att prenumerera på direkt i mobilen.

Här saknas fortfarande information.

Se även

[redigera]

Externa länkar

[redigera]
  • ...